Wellness

Lorem ipsum dolor sit amet, ex sed nostro pertinax. Aeque placerat ne eum.

Latest Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram twitter

Πώς συνδέεται η Γιόγκα με τα 5 στοιχεία;

Τον τελευταίο καιρό, παρόλο που όλο και περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με τις πρακτικές και τις τεχνικές της γιόγκα, δεν υπάρχει βαθειά αλλαγή στην ανθρώπινη Συμπαντική Συνείδηση. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε λόγω του τρόπου αντιμετώπισης αυτών των τεχνικών, είτε λόγω άγνοιας της φιλοσοφίας και της παράδοσης που είναι το βασικό σύστημα πίσω από όλες αυτές τις πρακτικές.

 

Η Τάντρα είναι ένα φιλοσοφικό σύστημα που εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε το Σύμπαν και πώς επεκτάθηκε, με βάση τον νόμο της δράσης – αντίδρασης. Ετυμολογικά η λέξη Τάντρα, όπως και η λέξη Σούτρα σημαίνει “νήμα χορδής” και παραπέμπει στο “νήμα” των σκέψεων. Με βάση την Τάντρα, το Samandi (Έκσταση) μπορεί να επιτευχθεί όταν κάποιος είναι συγκεντρωμένος στον εαυτό του και όχι στον έξω κόσμο. Το Tattwa Shudhi (Εξαγνισμός των Στοιχείων) είναι ένα σύστημα που δημιουργήθηκε για να ενεργεί από τον ολικό έως τον πιο λεπτεπίλεπτο καθαρισμό των στοιχείων με βάση την επίγνωση της ενέργειας που μεταφέρουν τα στοιχεία αυτά.

 

Σε φυσικό επίπεδο, τα πέντε στοιχεία είναι το Akasha-Αιθέρας υπεύθυνο για το χρόνο και το χώρο, το Vayu-Αέρας, υπεύθυνο για τη ροή της κίνησης, το Agni-Φωτιά υπεύθυνο για τη θερμότητα, το Apas-Νερό υπεύθυνο για τη ρευστότητα και το Prithvi-Γή υπεύθυνο για τη βαρύτητα. Στο καλύτερο επίπεδο, αυτά τα στοιχεία έχουν τις καλύτερες ιδιότητες (Tanmantra). Για τον Αιθέρα είναι ο Ήχος, για τον Αέρα είναι η Αφή, για τη Φωτιά είναι το σχήμα, για το Νερό είναι η Γεύση και για τη Γη είναι Μυρωδιά. Στο επόμενο επίπεδο, διαμορφώνονται σκέψεις που παράγονται από την Prakriti-Δύναμη, της Δημιουργίας με μεγάλη εγγύτητα με τον Purusha-Κοσμικός Εαυτός.

 

Σε μια ολιστική ανάλυση, υπάρχουν πέντε τύποι συνείδησης, οι πέντε Kantsuka (Kala, Vidya, Raja, Kala, Inati), που παράγονται από την Ψευδαίσθηση (Maya). Σε Κατάσταση Καθαρής Συνείδησης (Shiva), διατηρείται μια σύνδεση με την Καθαρή Ενέργεια (Shakti). Μέχρι τη δημιουργία, (σύνδεση Shiva με Shakti), υπάρχουν άλλες τρεις δυνάμεις, η Δύναμη της Θέλησης (Itsa), η Δύναμη της Δράσης (Kriya) και η Δύναμη της Γνώσης (Gyan).

 

Στους ανθρώπους, τα πέντε στοιχεία βρίσκονται σε διαφορετικούς συνδυασμούς, οι οποίοι τους επηρεάζουν άμεσα. Το πρώτο στοιχείο σε εξέλιξη είναι ο Αιθέρας, όπου ενέργεια και ύλη υπάρχουν χωρίς κίνηση σε κατάσταση συνείδησης. Η ενέργεια που αρχίζει να κινείται από το στοιχείο του Αιθέρα, στη συνέχεια παράγει κίνηση στο στοιχείο του Αέρα, όπου υπάρχει πολύς χώρος για κίνηση. Λόγω της ποσότητας κίνησης και του υψηλών επιπέδων ενέργειας, παράγεται θερμότητα η οποία είναι υπεύθυνη για το στοιχείο της Φωτιάς. Σε αυτό το στοιχείο, η κίνηση της ενέργειας είναι μικρότερη από αυτή του Αέρα, και έτσι ένα μέρος της διαχέεται στο στοιχείο του Νερού. Όταν η κίνηση και η ενέργεια μειώνονται ακόμη περισσότερο, το στοιχείο της Γης αρχίζει να είναι εμφανές.

 

Ο Αιθέρας παράγει χώρο για υλική ύπαρξη. Πιστεύεται επίσης πως είναι μεταφορέας ήχου. Είναι ένα νοερό σημείο που αντιστοιχεί στην κορυφή του κεφαλιού και του Ασυνείδητου Νου. Συνδέεται με το Vishuddhi Chakra και ξυπνά πνευματικές εμπειρίες βασισμένες στο Αιτιακό Σώμα (Anandamaya Kosha).

 

Ο αέρας σχετίζεται με την κίνηση σε όλες τις μορφές και ελέγχει την κίνηση των πέντε τύπων αέρα στο σώμα: Prana, Apana, Samana, Udana και Vyana. Επιτρέπει την αίσθηση της αφής η οποία στο υψηλότερο επίπεδο μπορεί να γίνει αντιληπτή ως κίνηση ενέργειας μέσα και έξω από το σώμα. Η συνεχής κίνηση δημιουργεί αλλαγές και είναι υπεύθυνη για τη μεταβλητότητα στους ανθρώπους και στη φύση.

 

Η φωτιά είναι η ενέργεια που γίνεται αντιληπτή ως φως. Είναι υπεύθυνη για τον σχηματισμό και την ορατότητα των πραγμάτων. Ο σχηματισμός σχετίζεται με το Εγώ και τη σύνδεση. Στο φυσικό σώμα, συντονίζει την πέψη, την όρεξη, τη δίψα και τον κύκλο του ύπνου. Είτε αυξάνει τη δύναμή τους, είτε τους καταστρέφει. Στην καθημερινή ζωή, η αύξηση αυτού του στοιχείου μπορεί να οδηγήσει σε διαφωνίες που οδηγούν σε αλλαγή προς θετικές κατευθύνσεις και προσωπική ανάπτυξη. Νοητικά συνδέεται με την Υποσυνείδητη κατάσταση του νου και βρίσκεται στο Manipura Chakra και το Νοητικό Σώμα (Manomaya Kosha).

 

Το νερό, είναι το πρώτο στοιχείο στο φυσικό σώμα που εμφανίζεται στο σχηματισμό αίματος, βλέννας, λεμφικού υγρού και πολλά άλλα. Ελέγχει τα σωματικά υγρά και έτσι όλα τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να φέρει στο παρόν δεν είναι σταθερά αλλά αλλάζουν από καιρό σε καιρό. Το στοιχείο του νερού ελέγχει τις σκέψεις και συνδέεται με συνειδητές και ασυνείδητες καταστάσεις του νου. Διανοητικά βρίσκεται στο Swadhisthana Chakra και σχετίζεται με το Ζωτικό Σώμα (Pranamaya Kosha).

 

Το τελευταίο στοιχείο, η Γη, υποδηλώνει την ύπαρξη στη γη όπου βρισκόμαστε. Έχει τις ιδιότητες της βαρύτητας, της σταθερότητας και της συνοχής. Η μυρωδιά είναι η εξέχουσα ιδιότητα που αντιτάσσει. Σε αντίθεση με το στοιχείο του Αέρα, η Γή φέρνει σταθερότητα και μονιμότητα τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Βρίσκεται στο Muladhara Chakra και στο Φυσικό Σώμα (Annamaya Kosha).

 

Σύμφωνα με τη Βουδιστική Τάντρα, την Kalachakra Tantra, καθώς και τον Ινδουισμό, πολλές τεχνικές χρησιμοποιούνται πέρα από την Asana (σωματικές στάσεις) όπως η Mantra, η Yantra και η Mandala για να επιτευχθεί ο εξαγνισμός στοιχείων και έτσι να επιτευχθεί η Κοσμική ή Συμπαντική Συνειδητότητα. Ειδικότερα, η Mandala είναι το αποτέλεσμα οποιασδήποτε μορφής που δημιουργείται σε έναν κύκλο, σε συγκεκριμένη γεωμετρία (ιερή γεωμετρία). Η μορφολογία του εσωτερικού του κύκλου είναι σαν τον νόμο του φωτός, όπου κύματα φωτός κινούνται σε κυκλική κατεύθυνση, σχηματίζοντας χώρο με καμπύλες.

Οτιδήποτε στη ζωή μπορεί να σχηματίσει μια Mandala, ένα φυτό, ένα ζώο ή έναν άνθρωπο. Μια Κοσμική Mandala, είναι αυτή που δημιουργείται από μια κατάσταση πνεύματος που συντονίζεται με την Συμπαντική Συνειδητότητα. Αυτές είναι οι Mandala που μπορούν να οδηγήσουν σε πνευματική αφύπνιση. Η συγκέντρωση σε μία Mandala ενεργοποιεί τη Samskara (Νοητικές εντυπώσεις) και στη συνέχεια επιτυγχάνεται μια καλύτερη σύνδεση με

τον Κοσμικό Εαυτό μέσω της φαντασίας.

 

Ομοίως με τη Mandala, η Yantra αντιπροσωπεύει αφηρημένες μορφές εσωτερικών οραμάτων. Οι Yantras έχουν παρόμοια σημεία εστίασης όπως οι Mandala. Ένας κύκλος, ένα κεντρικό σημείο του κύκλου, ένα τρίγωνο και ένα τετράγωνο παρατηρούνται συνήθως σε μια Yantra. Η Δύναμη Δημιουργίας  Prakriti αντιπροσωπεύεται από ένα ανεστραμμένο τρίγωνο, ενώ ο Purusha- Κοσμικός Εαυτός αντιπροσωπεύεται από ένα τρίγωνο που έχει την βάση του προς τα κάτω και την κορυφή του προς τα πάνω. Η απουσία χρόνου ή αιωνιότητας, αντιπροσωπεύεται από έναν Κύκλο και ο φυσικός κόσμος αντιπροσωπεύεται από ένα Τετράγωνο. Η παρατήρηση και ο διαλογισμός σε μια Yantra παίζει σημαντικό ρόλο στο πνευματικό μονοπάτι, καθώς συμβολίζει μια γέφυρα μεταξύ του έξω κόσμου και του εσωτερικού της ύπαρξης.

Ομοίως, κάθε σκέψη παράγει μια αίσθηση, κάθε ήχος παράγει μια δόνηση γνωστή ως Mantra. Το απόλυτο Mantra είναι το Om ॐ, η δόνηση της ύπαρξης που αποτελείται από τρεις ήχους A-U- M, με τον καθένα να δονείται σε διαφορετική συχνότητα. Η επανάληψη ενός Mantra ξυπνά τη συνείδηση της σχετικής δόνησης. Τα Σανσκριτικά είναι μια γλώσσα που υποτίθεται ότι είναι κύρια και επομένως επανάληψη ενός

Mantra σχετίζεται με υψηλότερα επίπεδα επίγνωσης. Σύμφωνα με το Tattwa Shuddhi, τα Bija Mantra επαναλαμβάνονται για να επιτευχθεί εξαγνισμός των στοιχείων, όπου Bija σημαίνει σπόρος και σχετίζεται με έναν σπόρο στο βάθος της συνείδησης. Σύμφωνα με την Tantra, κάθε μέρος του φυσικού σώματος επηρεάζεται από ένα σχετικό Μάντρα. Ένα από τα πιο σημαντικά Mantra, είναι ο ήχος που παράγεται ενώ αναπνέετε, το λεγόμενο So Ham. Το So Ham επαναλαμβάνεται αυθόρμητα με την αναπνοή κατά τη διάρκεια της ζωής κάποιου. Κάθε Yantra έχει τη σχετική της Mantra.

 
 

Όσο η παρατήρηση βασίζεται σε συναισθήματα από τον έξω κόσμο, δεν μπορεί κανείς να έχει επίγνωση της Εσωτερικής του Ειρήνης. Δεδομένου ότι η Mandala, η Yantra και το Mantra έχουν τη δύναμη να αυξήσουν την Επίγνωση στον Εσωτερικό Εαυτό κάποιου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επεκτείνουν την Καθολική Συνειδητότητα, απαλλαγμένη από κάθε κάστα, δογματισμό, θρησκεία και φύλο και φτάνοντας στην απόλυτη Αλήθεια της Ειρήνης και της Αρμονίας που όλα τα παραπάνω έχουν. Η συνείδηση μπορεί να επεκταθεί σε μια Satvic- Ισορροπημένη ενέργεια η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω εξαγνισμού των στοιχείων από όλες τις τεχνικές και πρακτικές που βασίζονται στο Tattwa Shuddhi.

 

Bibliography

Konstantinos Anastaopoulos (2018) Health Advice based on Tibetan Tradition, Daidalos Publication

Robert Biar (2005) Symbols of Tibetan Buddhism, Kedros Publication

Swami Satyasangananda (2010) Tattwa Shuddhi, Garuda Hellas A.E.

Jyotimarmagananda (1999) Tantra Yoga ten exercises for High Awareness, Kedros Publication

Haris Yioharis (2002) Tantra Techniques, Kedros Publication

 

Images

Image 1 www.atmann.net/kala.htm

Image 2 www.en.wikipedia.org/wiki/Yantra#/media/File:Tripura-bhairavi_yantra_color.jpg

Image 3 www. gr.pinterest.com/mandalanomadess/flower-of-life-mandala-art/?lp=true

 

Image 4 https://wakeup-world.com/2016/02/13/15-plants-that-teach-us-sacred-geometry-at-its-finest/

Post a Comment